GIÁ TRỊ & LỢI ÍCH CỦA NHÂN SỐ HỌC

ĐỐI VỚI NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

  • BÀI HỌC THÁCH THỨC

Giúp chỉ ra những cơ hội, bài học, thách thức mà bạn cần phải trải qua trong cuộc sống. Chỉ ra hướng phát triển dẫn bạn đến con đường hạnh phúc trọn vẹn. 

  • sứ mệnh

Chỉ ra sứ mệnh và trở thành hình mẫu lý tưởng mà bạn muốn để bạn có tầm nhìn bao quát về con người khổng lồ trong bạn. 

  • nhân diện bản thân

Giúp hiểu rõ ưu điểm và nhược điểm của bản thân để định hướng sự nghiệp, chỉ ra phương hướng phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm cần cải thiện.

  • CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI

Giúp chỉ ra những chặng đường bạn trải qua trong cuộc đời. Những yếu tố đặc trưng, mạnh yếu trong chặng đường đời tiếp theo của bạn. .

ĐỐI VỚI TRẺ EM

Bạn nhận được gì từ bài nhân số học ứng dụng

khách hàng của chúng tôi

Xem thêm

CẢm nhận khách hàng

Blog Nhân số học ứng dụng

đầu tư trọn gói hấp dẫn

Bản đồ riêng cho cuộc đời bạn