Tìm cộng sự cùng chí hướng

Bạn muốn dành khoản thời gian nhàn rỗi trong ngày để gia tăng thu nhập, bằng việc chia sẻ Thông tin – Tri thức đến khách hàng tiềm năng và nhận hoa hồng nếu họ “vô tình” mua sản phẩm bất kỳ nào của hệ thống? Hệ thống vừa thông minh, tự động mà không ràng buộc bạn phải cam kết.Thời gian linh hoạt, có thể làm ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian nào.